banner
framsidamögellösningarflamskyddtesterföretagetspråk
 
kvinna  

 

 

Brandskydd

Sabado Group tillverkar ett brandskyddsmedel för trä, träprodukter och träbaserade material. En behandling av byggnadsytor med vårt brandskyddsmedel förbättrar brandtåligheten avsevärt, och behandlat trä eller andra brinnande material matar inte elden. Den miljövänliga brandskyddsbehandlingen är giftfri och innehåller inga tungmetaller.

Brandskyddbehandlingarna lämpar sig för alla vanliga byggnadsmaterial. Behandlingen rekommenderas framför allt för gamla, skyddade träbyggnader, eftersom behandlingen förbättrar brandtåligheten, är giftfri, och inte färgar trä eller påverkar träets andra naturliga egenskaper.    

Våra erfarenheter i Finland visar att också faner, spånskivor och gipsskivor kan behandlas framgångsrikt. Med korrekt behandling uppnås klassificeringen B-s1,d0, som är den bästa klassificering som kan uppnås för trä. Detta gäller alla träslag, också för gran. Ta kontakt, så berättar vi mer om våra brandskyddsmöjligheter!

 

 

 
 
kontaktuppgifter