banner
framsidamögellösningarflamskyddtesterföretagetspråk
 
 

 

 

Tester

Våra skyddsmedel har studerats och testats i över 15 år, med mycket goda resultat. Undersökningarna har i regel utförts av VTT (statens teknologiska forskningscentral) och medlen har erhållit de bästa möjliga skyddsklassificeringarna. Vi har också låtit utföra mätningar hos FINAS, dvs Finnish Accreditation Service för att kontrollera emissioner från våra skyddsmedel. Inga emissioner kommer från våra medel och vi beviljades M1-certifiering för våra skyddsmedel. Hos BAM – ett tyskt laboratorium - har vi låtit utföra tester för att pröva skyddet mot termiter med mycket goda resultat.


VTT RTE 1735/03 Reaction to fireclassification report of pine wood material.

Trämaterial som behandlats med vårt brandskydd uppfyllde kriterierna för klassificering i klass B-s1,d0 . Detta är den bästa möjliga klassificering som kan uppnås för organiskt och trämaterial inom euroklassificeringen.


VTT RTE 1167/03 Determination of reaction to fire performance of wooden material.

Bestämning av egenskaper för trämaterial som behandlats med brandskyddsmedlet, bestämning av värmeproduktion samt rökutveckling.


VTT RTE 1175/03 Determination of ignitability of wooden material.

Bestämning av antändlighet för trämaterial som behandlats med brandskyddsmedel.

 
 
kontaktuppgifter